Modtagelse, oplægning, opbevaring, genlæsning og registrering af jord på Frederikshavn Jordhotel – inklusiv udskrivning af følgeseddel og den indeværende måneds lagerleje: 

39,00 kr. pr. ton

 

Tillægsydelser

Lagerleje pr. måned: 2,00 kr. pr. ton

Håndtering og bortskaffelse af overskudsjord til genbrug – Kategori 1: 20,00 kr. pr. ton

Håndtering og bortskaffelse af overskudsjord let forurenet – Kategori 2: 75,00 kr. pr. ton

Håndtering og bortskaffelse af overskudsjord let forurenet med forhøjet kulbrinteindhold - Kategori 2: 120,00 kr. pr. ton

For grænseværdier se skemaet under afsnittet: Prøver og analyser

Sortering af jord for brokker: 50,00 kr. pr. ton

Bortskaffelse og knusning af brokker: 30,00 kr. pr. ton

Gebyr for anmeldelse af jordflytning i jordweb: efter gældende kommunale takster

Vi udfører jordanalyser efter gældende prisliste.

For eksempel analyse af 4 metaller, CH (fordelt) og PAH: 1.250,00 kr. pr. stk. plus evt. teknikerhonorar.

 

Bemærk

Vi beregner lagerlejen efter den største mængde jord, I har oplagt på jordhotellet i den pågældende kalendermåned.

Med mindre andet er aftalt, bliver fakturaen for at benytte jordhotellet sendt til transportøren.

Alle priser er eksklusiv moms og råstoftillæg. Vi forbeholder os ret til at ændre priser uden forudgående varsel.