Aflevering af jord kan kun ske efter aftale med Jordhotel Frederikshavn. Du skal anmelde jordflytningen til kommunen via dette link: JordWeb og udfylde Følgeseddel, der afleveres til Jordhotel Frederikshavn. I særlige tilfælde kan vi afvise at modtage specielle typer jord. 

Vi modtager kun uforurenet jord og jord som er lettere forurenet - Kategori 1 og 2 jord (se grænseværdier for jordhotellet under prøver og analyser.)

Vi modtager kun lettere forurenet jord, hvis I har anmeldt jordflytningen til den kommune, hvor jorden er gravet op, og hvis I har en anvisning, der dokumenterer, at jorden kan afleveres på jordhotellet.

Akut behov

Vi modtager jord, der er gravet op i Frederikshavn Kommune, og som på grund af en akut situation ikke kan afvente en anmeldelse. Jordflytningen skal herefter anmeldes til kommunen inden for højst 3 hverdage.

Mængder

I alle jordflytningssager registrerer vi mængde og dato for modtagelse af hvert enkelt parti jord.

Vi etablerer ikke nogen vægt i forbindelse med jordhotellet. Jorden bliver registreret på baggrund af et visuelt skøn og opmåling af containere og lad på lastvognene. I tvivlstilfælde kan jordhotellet forlange dokumentation i form af vejesedler. 

Brokker og mursten

Vi vurderer, om jorden indeholder brokker, mursten og andre urenheder i et omfang, der betyder, at jorden skal sies. Hvis det er tilfældet, skal jorden analyseres og kategoriseres, inden den sies og lægges i depot.

Når jeres virksomhed afleverer jord på Jordhotel Frederikshavn, skal vi vide følgende:

  • Opgravningssted
  • Matrikelnummer
  • Transportørens navn og adresse
  • Transportørens CVR-nummer
  • Faktureringsadresse 

Hvis I afleverer jord efter anvisning fra en kommune, skal jordhåndteringen være registreret i JordWeb, og I skal aflevere følgeseddel og analyseattester til personalet på jordhotellet. I skal aflevere dokumenterne, før I begynder at læsse jorden af.