Vejjord og jord fra områdeklassificerede arealer

Vejjord og jord fra områdeklassificerede arealer er som udgangspunkt kategoriseret som lettere forurenet. Når I afleverer disse typer jord, uden jorden er analyseret, lægger vi jorden i miler, hvor det bliver analyseret. Når vi har resultaterne af analysen, bliver jorden flyttet til det relevante jorddepot.

 

Jord fra kortlagte arealer

Ikke analyseret jord fra kortlagte arealer, lægger vi i miler, hvor jorden bliver analyseret. Når vi har resultaterne af analysen, bliver jorden flyttet til det relevante jorddepot.

 

Jord med forurening ud over Kategori 1 og 2

Hvis det i undtagelsestilfælde viser sig, at jordhotellet er blevet tilført jord, som er mere forurenet eller forurenet med andre stoffer end Kategori 1 og 2 jord, skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en risikoanalyse af jorden. Her vurderes det, om der skal tages særlige forholdsregler og anvendes andre typer værnemidler end for Kategori 1 og Kategori 2 jord. Alle ekstra udgifter i den forbindelse og til bortskaffelse af jorden til et godkendt anlæg påhviler transportøren.

 

Undtagelser

Jord, som ikke er egnet til genanvendelse, modtager vi kun efter nærmere aftale. Det er for eksempel ler, kridt, våd jord og udflydende jord.

Vi modtager ikke jord, som ved lugt eller på anden måde bærer tydelig præg af forurening.